WSCHOWA LOTNISKO ZAPASOWE

Lotnisko jest położone w okolicy miasta w miejscowości Łysiny. Zostało ono przejęte przez Armię Radziecką w 1956 roku od Wojska Polskiego. Od tego czasu służyło ono jako lotnisko zaopatrzeniowe, nie pełniło więc bezpośrednich zadań operacyjnych. Ponadto znajdowała się tutaj przy lotniskowa baza paliw o pojemności 2,5 tysiąca metrów sześciennych. Obecnie lotnisko popadło w ruinę (pozostałości budynków koszarowych). Część terenu przeznaczono pod zalesienie przekazano Nadleśnictwu. Pozostałe służy jako wysypisko śmieci. Powierzchnia lotniska wynosiła 361 hektarów. Zostało ono przekazane stronie polskiej 25 sierpnia 1992.

POWRÓT