WROCŁAW

Miasto stolica województwa dolnośląskiego, powiat grodzki. Stacjonowały tutaj:

- Batalion Ciężarówek;

- jednostki wsparcia;

- skład paliwa;

- militarny szpital (ul. Kamieńskiego);

- skład artylerii;

- Posterunek Inspekcji Komunikacji Wojskowej.

Obiekty zostały przekazane polskiej stronie do 16 czerwca 1993 roku, zajmowały łącznie powierzchnię 115 hektarów.

Garnizony wojsk radzieckich znajdowały się w kilku miejscach w mieście. Miały charakter garnizonów miejskich.

 Pierwszy umiejscowiony był w północno - wschodniej części miasta (dzielnica Karłowice) przy ulicy Koszarowej. Składał się on z poniemieckich budynków koszarowych zajętych następnie przez Wojska Radzieckie. W pobliżu znajduje się polska jednostka wojskowa wraz z poligonem. Obecnie mienie poradzieckie nie służy już celom wojskowym. W kilku budynkach ma swoją siedzibę Wydział Nauk Społecznych a Także Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z biblioteką. Część budynków zagospodarowano na inne cele. Budynki magazynowe położone za obiektami wydziału prawdopodobnie nie są zagospodarowane.

Drugi obiekt znajdował się przy ulicy Kamieńskiego.

Trzeci kompleks znajdował się w obrębie Kozanów ulica generała Iwana Połbina.

Czwarty obiekt znajdowała się przy ulicy Zwycięskiej na Partynicach.

Piąte koszary znajdowały się przy ulicy Karmelkowej.

POWRÓT