PSTRĄŻE (STRACHÓW)

Schron Wilkocin

Bunkier jest położony na zachód od miejscowości o tej samej nazwie. Teren w pobliżu to dawny radziecki poligon lotniczy Przemków - Trzebień. Bunkier służył jako schron w przypadku ataku, miał zapewne służyć do ukrycia żołnierzy z pobliskiej jednostki wojskowej w Pstrążu. W jego pobliżu znajdowało się kilka obiektów, w których mieszkali żołnierze pilnujący go przed osobami niepowołanymi. Są one obecnie zdewastowane. Sam bunkier składa się z licznych pomieszczeń, urządzeń wentylacyjnych. W jednym z takich pomieszczeń była zlokalizowana sala kinowa, a także sala z projektorami. Mogły się tam odbywać pokazy filmów szkoleniowych. Bunkier posiada parter oraz 1 piętro. Całość była zamaskowana porastającą jego górę trawą i drzewami. Ściany, w których znajdowały się wejścia były pomalowane w kolorach maskujących. Obecnie bunkier jest ostoją nietoperzy. Ze wsi prowadzi do niego oznakowany szlak turystyczny. Można także skorzystać ze zwiedzania go z przewodnikiem. Informacji należy zasięgać w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Obszar jaki zajmował bunkier wraz z okolicznymi budynkami to 8, 55 hektarów. Został przekazany polskiej stronie 29 lipca 1992 roku. Oto kilka zdjęć bunkra:

Droga dojazdowa do obiektu

Plac w pobliżu bunkra

Podjazd do wejść bunkrowych

Zamaskowany obiekt przy podjeździe do schronu

Tabliczka informacyjna Przemkowskiego Parku Krajobrazowego

Pomieszczenie przy bunkrze także było pomalowane w kolorze maskującym

Wyjście awaryjne z bunkra parter

Wejście do bunkra na 1 piętro

Jeszcze jedno wejście

Pomieszczenie mieszkalne przy bunkrze widziane z góry

Korytarz wewnętrzny

Przejście do innej komory

Schemat bunkra autorstwa Krzysztofa Wachowiaka

 

POWRÓT