WARSZAWA - REMBERTÓW

Jedna z dzielnic miasta Warszawy. Znajdował się tutaj obiekt PGWAR zajmowany przez Batalion Łączności. Podlegały mu obiekty łączności w Nowosolinie, Wrześni, Wólce Kałuskiej. Łącznie zajmował on powierzchnię 38,5 hektarów. Został przekazany 27 sierpnia 1993 roku. Obecnie stacjonuje tam jednostka wojskowa Wojska Polskiego.

POWRÓT