SZPROTAWA

Miasto w województwie lubuskim, powiecie żagańskim, siedziba gminy i miasta. Znajdował się tutaj spory garnizon wojsk radzieckich, na terenie miasta PGWAR użytkowały koszary, przepompownię paliwa, magazyny, stację radarów, budynki do naprowadzania samolotów oraz kilkanaście budynków służących m. in. jako mieszkalne, przedszkole, sztabowe itd.

Szprotawskie koszary. Znajdują sie one na północny zachód od centrum miasta. Zostały zbudowane przez Niemców, budowę rozpoczęto w 1868 roku, pierwsze budynki były gotowe do zakwaterowania żołnierzy powracających z wojny francusko - pruskiej. Pierwotnie były one mniejsze niż obecnie, składały się z kilku budynków sztabowych, placu apelowego oraz stajni. Obiekt rozbudowywano w późniejszym czasie, stajnie zostały zastąpione przez garaże. Po 1945 roku został zajęte przez wojska radzieckie. Stacjonował w nich 339 Batalion Łączności. Rosjanie powiększyli obiekt o garaże na pojazdy, ponadto w zachodniej części koszar wybudowali kryty ziemią schron - bunkier na którego górze ulokowane były maszty nadawcze. Po wyjeździe koszary powoli zagospodarowywano. Niektóre obiekty popadały w stopniową dewastację, nienadające się do użytkowania zostały rozebrane. Obecnie już tylko kilka świeci ustkami.

Przepompowania paliw. Położona w północno wschodniej części Szprotawy przy ulicy Kożuchowskiej. Obiekt jest połączony bocznicą kolejową z linią Żagań - Głogów. Znajdują się tam obiekty do wypompowywania paliwa z wagonów, podobno w tym miejscu rozpoczyna się rurociąg prowadzący paliwo na teren składu paliw na lotnisku. Obiekt przez jakiś czas był nieużytkowany, obecnie jest wykorzystywany.

Magazyny przy ulicy Podgórnej. Pierwotnie znajdowały się tam stajnie, następnie Niemcy przebudowali je na garaże. Za czasów pobytu wojsk radzieckich znajdowały się tam magazyny. Obecnie ulokowano tam jednostkę ratowniczo - gaśniczą PSP.

Obiekt radarowy. Zbudowany przez Rosjan jako pomocnicza stacja radarowa dla lotniska w podszprotawskich Wiechlicach. Lokalizacja w pobliżu drogi do Kartowic, jadąc w stronę miejscowości zaraz po wyjeździe z miasta był widoczny po lewej stronie. Po wyjeździe wojsk PGWAR miejsce zaśmiecono. Kiedy budowano obwodnicę rozjechano górki radarowe i po obiekcie pozostało niewiele śladów .

Budynki do naprowadzania samolotów. Parterowe obiekty zlokalizowane w 4 miejscach. 1 w lesie koło miejscowości Polkowiczki, drugi przy ul. Dębowej, 3 przy drodze do Głogowa i 4 zaraz za pasem startowym tuż przy lotniskowej stacji radarowej. Obecnie 2 z nich zostały zdewastowane i niezagospodarowane (Polkowiczki i przy ul. Dębowej w Szprotawie), dwa zagospodarowano (ten na wschodnim końcu pasa startowego i drugi położony w lesie koło Cieciszowa).

Budynki mieszkalne wszystkie pochodzą z czasów niemieckich. Obecnie większość zagospodarowano na cele mieszkalne.

Fotografie obiektów ze Szprotawy kliknij tutaj

Obiekt paliwowy w Szprotawie kliknij tutaj

Obiekty do naprowadzania samolotów kliknij tutaj

POWRÓT