RUDAWICA

Obiekt PGWAR jest położony w lesie na południe od miejscowości. Sąsiaduje z poligonem wojskowym Świętoszów. W skład obiektu wchodził jeden budynek, w trakcie budowy. Przeznaczenie jednostka łączności. Łączna powierzchnia około 20 hektarów. Został przekazany stronie polskiej 21 sierpnia 1992. Obecnie zdewastowany.

POWRÓT