PSTRĄŻE (STRACHÓW)

Informacje ogólne

Obiekt wojskowy Pstrąże zwany także Strachowem był największym powierzchniowo użytkowanym przez wojska radzieckie. Zajmował on obszar 20 744 hektarów. W jego skład wchodziły:

-koszary wojskowe dla żołnierzy wraz z licznymi garażami na pojazdy, magazynami sprzętu i uzbrojenia;

-poligon wojskowy (poligon lotniczy Przemków - Trzebień);

-obiekty koszarowe i mieszkalne w Trzebieniu;

-składu amunicji Trzebień las;

-bunkro schronu w Wilkocinie.

Łącznie stacjonowało tam ponad 10 tysięcy żołnierzy wraz z rodzinami.

Tak wyglądały koszary przed 1945 rokiem

Historia miejscowości Pstrąże:

Wymieniana w 1305 roku pod nazwą Pstransse. W XV/XVI wieku miał stać tutaj zamek obronny. Wieś wchodziła w skład dóbr kliczkowskich. W 1865 roku pożar zniszczył zabudowę. Do końca XIX wieku mieszkańcy trudnili się wypasaniem bydła i owiec oraz wytopem rudy darniowej żelaza. W 1901 roku nastąpiła przebudowa miejscowości w związku z powstaniem pobliskiego poligonu wojskowego Świętoszów. Odtąd zmieniła się też nazwa na Neuhammer Ostalager co po polsku oznacza Świętoszów Wschód. Powstały koszary dla wojska, stajnie, doprowadzono połączenie kolejowe z Leszna Górnego, wybudowano potężny betonowy most na Bobrze. Mieszkańcy miejscowości zajmowali się odtąd usługami dla wojska, część z nich prawdopodobnie wysiedlono. Po I wojnie światowej stajnie przebudowano na garaże. W latach 1939 - 45 koszary wraz z pobliskim poligonem służyły jako zaplecze dla jednostek odbywających ćwiczenie przed wyjazdem na front. W 1945 został zajęty przez wojska radzieckie. Od tego czasu zniknął z map. Miejscowość była niedostępna dla Polaków, część drogowa mostu została zniszczona aby uniemożliwić przedostawanie się Polaków na teren obiektu.

Jeden ze zdewastowanych poniemieckich budynkow koszarowych

 W Pstrążu stacjonowały następujące jednostki:

-76 Pułk Czołgów wyposażony w czołgi T - 72 i T - 64 w łącznej liczbie przekraczającej 100 sztuk;

-144 Pułk Zmechanizowany.

W obiekcie Rosjanie ulokowali obiekt rakietowy, którego opis znajduje się w jednej z kategorii. Ponadto obiekt posiadał własną bazę paliw o pojemności 27, 4 tyś m³. Ponadto częśc terenu stanowiła baza jednostek Specnaz. 12 sierpnia 1992 roku został przekazany stronie polskiej (niektóre części oddano wcześniej, inne później). Powstał problem z zagospodarowaniem mienia, żołnierz pilnujący obiektu nie byli w stanie powstrzymać dewastatorów przed niszczeniem. Ostatecznie zdewastowany obiekt przeznaczono pod poligon miejski i jest on niedostępny dla osób postronnych. Ćwiczą tam między innymi jednostki specjalne, strażacy. Stopniowo popada w coraz większą ruinę. Poniższa mapka przedstawia położenie obiektu:

Pstrąże i okolice na mapie wojskowej

 

Tak wygląda obiekt na zdjęciu satelitarnym

POWRÓT