OŁAWA

Miasto  w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu i gminy. Stacjonowały tutaj jednostki pontonowe oraz wyposażenia. Pozostały po nich koszary przy ulicy Młyńskiej, wcześniej użytkowane przez wojska niemieckie. Zdjęcia z koszar pochodzą ze strony www.celarf.gov.pl. Koszary zostały opuszczone przez wojska radzieckie 15 października 1992 roku. Zajmują powierzchnię 535 hektarów (wraz z lotniskiem w Stanowicach).

Budynki koszarowe

Kompleks zabytkowych stajni

POWRÓT