LUBIN

Miasto położone w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu i gminy o statusie miasta. W miejscowości Krzeczyn Mały na zachód od miasta znajdował się obiekt łączności troposfewrycznej o powierzchni 20 hektarów. Został on przekazany stronie polskiej 15 czerwca 1993 roku. Więcej o łączności troposferycznej znajduje się przy okazji opisu obiektu w Chocianowie.

POWRÓT