LEGNICA

Miasto w województwie dolnośląskim. Powiat grodzki. Legnica do 1993 roku była potężnym garnizonem wojsk radzieckich, mieściło się tutaj dowództwo Północnej Grupy Wojsk Radzieckich.  Wojska radzieckie przybyły na przełomie lutego i marca 1945 roku. Wtedy nie było jeszcze wiadomo, że tutaj zostanie ulokowany ich garnizon. Dopiero w czerwcu 1945 roku zapadły decyzje o lokalizacji w mieście dowództwa PGWAR. Nie była ona przypadkowa. Miasto nie ucierpiało tak znacznie w czasie działań wojennych (było prawie niezniszczone). Już wcześniej rozpoczęto wysiedlanie Polaków (tych, którzy już zdążyli przybyć na Ziemie Odzyskane) oraz Niemców z zachodnich dzielnic miasta. Z czasem zostały one odgrodzone wysokim murem i strzeżone przez patrole wojskowe. Do 1993 roku trwał proces powolnego wydzierania mienia z rąk rosyjskich.

W mieście stacjonowały następujące formacje wojskowe:

Sztab Dowodzenia Północnej Grupy Wojsk Radzieckich;

4 Armia Lotnicza;

19 Pułk Łączności;

137 Batalion Łączności;

91 Batalion Wsparcia;

245, 25 Szwadrony Helikopterów;

Wyposażenie Łączności;

Szpital Militarny;

Jednostka Pancerna;

Poczta i Telekomunikacja.

Łącznie zajmowały one powierzchnię 608,8 hektarów. Ostatni żołnierz radziecki opuścił Legnicę 15 września 1993 roku.

POSZCZEGÓLNE OBIEKTY (osobno opisano Kwadrat i lotnisko)

KOSZARY ULICA ZŁOTORYJSKA (rejon 32 R). Obiekt zajmował powierzchnię 29 hektarów. Mieściła się tutaj jednostka pancerna wykorzystująca obiekty koszarowe i warsztaty. Zdjęcia pochodzą ze strony www.foryfikacje.host.sk.

 

Plac i brama wjazdowa

Emblemat na jednym z budynków

Budynek koszarowy

 

KOSZARY ULICA SŁUBICKA (rejon 30 R). Mieściła się tutaj baza samochodowa wojsk łączności.

KOSZARY ULICA POZNAŃSKA I BYDGOSKA (rejon 12, 13). Baza samochodowa o powierzchni 11,82 hektarów.

STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA I LABORATORIUM przy Alei Rzeczpospolitej (rejon 133).

POSTERUNEK ŁĄCZNOŚCI IGŁA (rejon 20). Położone poza miastem przy drodze do Chojnowa. Powierzchnia 5,4 hektarów.

KOSZARY ULICA CHOJNOWSKA (rejon 20). Kompleks koszarowo - mieszkalny. Powierzchnia 12,91 hektarów.

Ponadto przy ulicy Reymonta mieściło się radzieckie muzeum, obecnie jest to budynek użytkowany przez Wyższą Szkołę Menedżerską. Budynek Sądu Okręgowego, przy ulicy Złotoryjskiej. Dawny budynek sztabowy.

 

POWRÓT