DUNINÓW

Obiekt militarny położony na południe od Chocianowa, przy drodze nr 328 w stronę wsi Rokitki. Znajdowały się tam niemieckie składy amunicji. Rosjanie dobudowali część mieszkalną. Łącznie obiekt zajmował powierzchnię 650 hektarów. Magazyny amunicji w liczbie 109. Przekazanie obiektu stronie polskiej nastąpiło 14 października 1992 roku. Obecnie jest on użytkowany przez Wojsko Polskie.

POWRÓT