BRZEŹNICA KRAJEŃSKA - SYPNIEWSKA GÓRA OBIEKT ATOMOWY

Obiekt położony w województwie wielkopolskim, powiecie złotowskim, gminie Jastrowie. Leży w lesie w pobliżu miejscowości Sypniewo i Brzeźnica Kolonia. Obiekt ten był całkowicie utajniony i niedostępny dla Polaków. Był to kompleks militarny, w którym składowano wyrzutnie rakiet i głowice atomowe, w które uzbrajano te wyrzutnie. Baza przypominała samodzielne miasteczko, które było powiązane z radzieckimi jednostkami wojskowymi w Gródku oraz Bornym Sulinowie. Z Gródka zresztą przywożono wartowników pilnujących obiektu. Plan przedstawia dwie strefy (z czterech) przedzielonych kolczastymi płotami. Trzy z nich były pod napięciem. Po prawej stronie znajdowała się trzecia strefa . W jej skład wchodziła część mieszkalna (mieszkania żołnierzy oraz ich rodzin, dzieci dowożono do szkoły do Bornego Sulinowa), ponadto budynek sztabowy z zapleczem socjalnym, plac apelowy, wiaty na sprzęt samojezdny. W tej części zachowała się także tablica pamiątkowa z nieczytelnym napisem. Druga część obiektu to właściwy teren bazy (strefa czwarta). Tutaj znajdowały się dobrze zamaskowane kryte ziemią i porośnięte drzewami magazyny w których montowano i przechowywano głowice. Ich opis nieco dalej. Tuż przed magazynami i w tylnej części kompleksu zamaskowane kioski wartownicze. Oprócz wymienionych pomieszczeń wartowniczych przy magazynach znajdowały się także rampy przeładunkowe ułatwiające wyładunek rakiet i głowic z hal. Oprócz wymienionych znajdował się tam także kryty ziemią silos, służył on jako schron uzbrojonych wyrzutni rakiet, które w razie potrzeby były gotowe do użycia. Kiedy nie były potrzebne schronione w takim silosie nie były widoczne z powietrza.  Magazyny głowic to obiekty z jednym wjazdem do środka. Ściana frontowa pomalowana w kolorach maskujących. Dostępu broniły potężne wrota, które niestety zostały zdemontowane. Wchodząc do środka napotykamy korytarz sporych rozmiarów. To tutaj znajdowała się hala, w której montowano rakiety wraz z głowicami na pojazdy samojezdne do dziś zachowały się mocowania po różnych urządzeniach. Po bokach hali znajdują się wejścia do naw - pomieszczeń, w których przechowywano rakiety i głowice. Magazyny były klimatyzowane i zabezpieczone przed atakami z powietrza. Posiadały zapasy żywności oraz własne ujęcie wody na głębokości 200 metrów zabezpieczające przed dostawaniem się tam skażeń z wód.  Podziemne hale posiadały własne urządzenia prądotwórcze na wypadek ataku. Obiekty te były przygotowane na trwanie w warunkach bojowych wiele dni. Historia. W materiałach, do których dotarłem występują sprzeczne informacje na temat daty budowy obiektu. Wiadomym jest, że nastąpiło to po roku 1970. Wtedy to wytypowane zostały miejsca składowania głowic na terenie Polski. Odbywało się to w porozumieniu z najwyższymi rangą dowódcami Wojska Polskiego. Oni także mieli w posiadaniu mapę rozmieszczenia baz. Była ona przechowywana w tajnym sejfie i niedostępna przez długie lata. Dopiero po wyjeździe wojsk radzieckich tajemnice zaczęły wychodzić na jaw. I też nie od razu. Początkowo takie obiekty zajmowało wojsko. Zwalniano je dopiero po jakimś czasie. Po opuszczeniu baz przez wojsko zaczynał się etap rozkradania mienia. Baza w Brzeźnicy została zbudowana prawdopodobnie w latach 1972 - 78.  Według niektórych informacji zaraz po 1960 roku. Beton służący do budowy brano z Jastrowca. Zamieszkiwało ją około 200 osób. Wojskowi zamieszkiwali prawdopodobnie z rodzinami. Baza była ściśle utajniona i znana tylko wybranym osobom. Po opuszczeniu obiektu przez wojsko uległ on totalnej dewastacji. Obecnie mimo znacznych zniszczeń nadal jest chętnie odwiedzany i fotografowany. Zdjęcia zamieszczone poniżej nr 1, 3, 6 są autorstwa Jacka Zejdowskiego, nr 4, 8 - 15 są autorstwa Sławomira Kucharskiego pochodzą ze strony www.plus-minus.imax.com.pl. Pozostałe fotografie pochodzą ze strony internetowej plopatka.webpark.pl. Dziękuję za ich udostępnienie. Poniżej zamieszczam plan obiektu narysowany przez Marka W. Piłata. Także zdjęcia wyżej wymienionych autorów.

Zdewastowany blok mieszkalny jeden z 5

Tablica pamiątkowa z nieczytelnymi napisami w tle blok mieszkalny

Plac widziany z budynku sztabowego, widoczne zejścia do schronu położonego pod placem

Wejście do podziemnej hali montażowej

Wnętrze podziemnej hali montażowej tutaj montowano głowice na pojazdy samojezdne

Hala montażowa przejście do hal gdzie trzymano rakiety wraz z głowicami

Wnętrze hali, w której trzymano rakiety z głowicami

Silos na uzbrojone rakiety na pojazdach samojezdnych

Wnętrze silosu

Silos korytarz ewakuacyjny

Wyjście ewakuacyjne z silosu wychodziło w pewnej odległości od niego

Pomieszczenie wartownicze z punktami strzelniczymi

POWRÓT