BRZEG

Miasto położone w województwie opolskim, siedziba powiatu i gminy o statusie miasta. Liczy ponad 40 tysięcy mieszkańców. W mieście stacjonował garnizon radziecki składający się z zaplecza socjalnego  i logistycznego związanego z obsługą lotniska w Brzegu - Skarbimierzu. Radzieckie koszary znajdowały się w zachodniej części miasta przy ulicy Wolności. Składały się one z poniemieckich budynków mieszkalnych, garażowo - magazynowych, placu do wygłaszania apelów, hali sportowej, kina, ambulatorium. Wszystkie  budynki zbudowano z czerwonej cegły stąd nazwa osiedle czerwone koszary. Stan obecny: budynki mieszkalne w większej części zagospodarowano na domy mieszkalne, część stoi niestety odłogiem i ulega stopniowej dewastacji, budynki magazynowo - garażowe nie są jak na razie zagospodarowane, podobny los podzieliła hala sportowa ulegająca coraz większej dewastacji. Do ciekawostek związanych z tymi koszarami należy wydarzenie jakie miało miejsce w październiku 1956 roku. Odbyła się wtedy demonstracja mieszkańców miasta przeciwko pobytowi wojsk radzieckich w mieście i okolicy. Demonstranci rzucali kamieniami wybijając szyby w oknach budynków jednostki. Jak to jednak bywało rozruchy te nie przyniosły zmiany kursu politycznego. Wojska radzieckie pozostały w mieście i okolicy do wycofania się w 1991 roku. Oprócz koszar przy ulicy Wolności Rosjanie zajmowali także obiekty położone w pobliżu tamtej jednostki przy ulicy Robotniczej i Partyzantów. Były to głównie budynki gospodarcze o przeznaczeniu garażowym (warsztaty naprawcze dla pojazdów) i magazynowym, ponadto piekarnia. Obecnie mienie to zostało zagospodarowane. Garaże są siedzibą warsztatu, inne budynki zagospodarowano. Na części działki przy Partyzantów umiejscowił się hipermarket Enter Marche i Brico Marche. Przy Wrocławskiej zaś działa kryta pływalnia. W pobliżu czerwonych koszar przy ulicy Mały Rynek znajdowały się domy mieszkalne zasiedlone przez Polaków. Oprócz zachodniej części miasta Rosjanie zajmowali także budynki mieszkalne przy ulicy 1 maja. Tam także funkcjonowała szkoła (obecnie siedziba 2 Liceum Ogólnokształcącego). Przy ulicy Starobrzeskiej także znajdowały się radzieckie obiekty mieszkalne i magazynowe. Są one w większości zagospodarowane. Przy ulicy Nysańskiej funkcjonował szpital (obecnie prawdopodobnie siedziba Brzeskiego Centrum Medycznego). Obiekt został przekazany prawdpopodobnie w 1991 roku.


Aby obejrzeć zdjęcia kliknij tutaj >>>

POWRÓT