BIAŁOGARD

Miasto położone w województwie zachodniopomorskim, siedziba powiatu i gminy. Stacjonowały tutaj następujące formacje wojskowe PGWAR:

- 193 Pułk Artylerii;

- 465 Batalion Artylerii Przeciwpancernej;

- 125 Batalion Rozpoznania;

- skład amunicji;

- Batalion Łączności.

Pierwotnie tj. w 1945 roku stacjonowała na terenie miasta Komendantura Wojenna. Rosjanie zajmowali większość kluczowych obiektów. Stopniowo wycofywali się jednak wraz z zakończeniem działalności komendantury. Po jej likwidacji (26 sierpnia 1945 roku) miastu przekazano zakłady przemysłowe, spożywcze i maszynowe. Rosjanie pozostali jednak w mieście znacznie dłużej. Zajmowali obiekty koszarowe przy ulicach Kołobrzeskiej (Batalion Łączności, który jako pierwszy opuścił miasto 21 sierpnia 1991 roku), Zwycięstwa, Szosy Połczyńskiej. Ponadto budynek Domu Oficera, Szpital. W sumie 899 hektarów. Kompleksy koszarowe składały się z budynków mieszkalnych, baraków, magazynów, garaży, warsztatów. Rosjanie opuścili miasto 24 czerwca 1992 roku. Kilka budynków przejęły instytucje publiczne (szkoły, sąd), część obiektów przeznaczono na mieszkalne, niektóre wyburzono. W pobliżu miasta w miejscowości Dobrowo znajdowała się jednostka, w której skład wchodziły wyrzutnie rakiet z głowicami jądrowymi.

POWRÓT